Фінансова звітність та показники

Звітність за 2017 рік

Звітність за 2017 рік

 Проміжна скорочена фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності. 30.09.2017

 Проміжна скорочена фінансова звітність за Міжнародними стандартами фін.звітності банківської групи (консолідована). 30.09.2017

 Проміжна скорочена фінансова звітність за Міжнародними стандартами фін.звітності (консолідована, неаудована) 30.09.2017

 Проміжна скорочена фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності. 30.06.2017

 Проміжна скорочена фінансова звітність банківської групи за Міжнародними стандартами фінансової звітності (неаудована). 30.06.2017

 Проміжна консолідована скорочена фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності (неаудована). 30.06.2017

 Проміжна скорочена фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності. 31.03.2017

 Проміжна скорочена фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності (консолідована). 31.03.2017

 Проміжна скорочена фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності банківської групи. 31.03.2017


Звітність за 2016 рік2016 рік

Фінансова звітність:

 Річна інформація емітента цінних паперів

 Фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності та звіт незалежних аудиторів 31.12.2016

 Консолідована фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності та звіт незалежних аудиторів 31.12.2016

 Проміжна скорочена консолідована фінансова звітність банківської групи за міжнародними стандартами фінансової звітності за 3-й квартал 2016 року

 Проміжна скорочена фінансова звітність банківської групи за міжнародними стандартами фінансової звітності станом на кінець дня 30.06.2016

 Проміжна скорочена фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності станом на кінець дня 30.06.2016

 Інформація про акціонерів, що володіють істотною часткою акцій у статутному фонді станом на кінець дня 31.03.2016

 Проміжна скорочена фінансова звітність банківської групи за міжнародними стандартами фінансової звітності станом на кінець дня 31.03.2016

 Річна консолідована фінансова звітність Банківської групи за Міжнародними стандартами фінансової звітності. 31 грудня 2016

Звітність за 2011 — 2015 роки

2015 рік

Фінансова звітність:

Квартальна інформація емітента цінних паперів:

 Річна інформація емітента цінних паперів

 Фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності та звіт незалежних аудиторів станом на кінець дня 31.12.2015

 Консолідована фінансова звітність та звіт незалежних аудиторів станом на кінець дня 31.12.2015

 Консолідована звітність банківської групи та звіт незалежних аудиторів станом на кінець дня 31.12.2015

 Інформація про акціонерів, що володіють істотною часткою акцій у статутному фонді станом на кінець дня 31.12.2015


 

2014 рік

Фінансова звітність:

Квартальна інформація емітента цінних паперів:

 Річна інформація емітента цінних паперів

 Фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності та звіт незалежних аудиторів станом на кінець дня 31.12.2014

 Консолідована фінансова звітність та звіт незалежних аудиторів станом на кінець дня 31.12.2014

 Консолідована звітність банківської групи та звіт незалежних аудиторів станом на кінець дня 31.12.2014

 Інформація про акціонерів, що володіють істотною часткою акцій у статутному фонді станом на кінець дня 31.12.2014


 

2013 рік

Квартальна фінансова звітність:

 Річна фінансова звітність та звіт незалежних аудиторів

 Річна інформація емітента цінних паперів

 Консолідована фінансова звітність та звіт незалежних аудиторів

 Консолідована фінансова звітність банківської групи та звіт незалежних аудиторів


 

2012 рік

Фінансова звітність:

 Фінансова звітність та звіт незалежних аудиторів

 Консолідована фінансова звітність та звіт незалежних аудиторів

 Звіт незалежного аудитора щодо консолідованої фінансової звітності

 Річна інформація емітента цінних паперів


 

2011 рік

Фінансова звітність:

 Річна фінансова звітність

 Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності

 Консолідована фінансова звітність

 Звіт незалежного аудитора щодо консолідованої звітності

 Річна інформація емітента цінних паперів

 Аудиторський висновок щодо річної інформації емітента цінних паперів

 Річний звіт

Звітність за 2006 — 2010 роки