Банк для світу, що змінюється

Фінансова звітність та показники

Ознайомтеся з фінансовою звітністю та фінансовими показниками згорнути

Звітність за 2022 рік

Станом на 30.06.2022 (2 квартал 2022 року):

 Фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності та звіт незалежного аудитора ( окрема / консолідована / комбінована )

 Звіт емітента цінних паперів за 2 квартал 2022 року + цифровий підпис (.p7s)

Станом на 31.03.2022 (1 квартал 2022 року):

 Фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності та звіт незалежного аудитора ( окрема / консолідована / комбінована )

 Звіт емітента цінних паперів за 1 квартал 2022 року + цифровий підпис (.p7s)

Звітність за 2021 рік

Станом на 31.12.2021 (за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року):

 Звіт корпоративно-соціальної відповідальності за 2021 рік

Консолідований звіт про управління за 2021 рік

  Фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності та звіт незалежного аудитора (окрема  / консолідована / комбінована )

Звіт емітента цінних паперів за 2021 рік + цифровий підпис (.p7s)

 Звіт емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року + цифровий підпис (.p7s)


Станом на 30.09.2021 (3 квартал 2021 року):

 Фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності та звіт незалежного аудитора ( окрема / консолідована / комбінована )

 Звіт емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року + цифровий підпис (.p7s)


Станом на 30.06.2021 (2 квартал 2021 року):

 Фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності та звіт незалежного аудитора ( окрема / консолідована / комбінована )

 Звіт емітента цінних паперів за 2 квартал 2021 року + цифровий підпис (.p7s)


Станом на 31.03.2021 (1 квартал 2021 року):

 Фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності та звіт незалежного аудитора ( окрема / консолідована / комбінована )

 Звіт емітента цінних паперів за 1 квартал 2021 року + цифровий підпис (.p7s)

Звітність за 2020 рік

Станом на 31.12.2020:

 Фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності та звіт незалежного аудитора ( окрема / консолідована / комбінована )

 Financial Statements and Independent Auditor’s Report ( separate / consolidated )

Консолідований звіт про управління за 2020 рік / Consolidated report on management

Звіт корпоративно-соціальної відповідальності за 2020 рік / Corporate social responsibility report 2020

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік + цифровий підпис (.p7s)

 Звіт емітента цінних паперів за 4 квартал 2020 року + цифровий підпис (.p7s)


Станом на 30.09.2020 (3 квартал 2020 року):

 Звіт емітента цінних паперів за 3 квартал 2020 року + цифровий підпис (.p7s)

 Фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності та звіт незалежного аудитора ( окрема / консолідована / комбінована )


Станом на 30.06.2020 (2 квартал 2020 року):

 Звіт емітента цінних паперів за 2 квартал 2020 року + цифровий підпис (.p7s)

 Фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності та звіт незалежного аудитора ( окрема / консолідована / комбінована )


Станом на 31.03.2020 (1 квартал 2020 року):

 Звіт емітента цінних паперів за 1 квартал 2020 року + цифровий підпис (.p7s)

 Фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності та звіт незалежного аудитора ( окрема / консолідована / комбінована )

Звітність за 2019 рік

Станом на 31.12.2019:

 Фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності та звіт незалежного аудитора ( окрема / консолідована /комбінована )

 Financial Statements and Independent Auditor’s Report ( separate / consolidated )

 Консолідований звіт про управління за 2019 рік / Consolidated report on management

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік + цифровий підпис (.p7s)

 Звіт емітента цінних паперів за 4 квартал 2019 року + цифровий підпис (.p7s)


Станом на 30.09.2019 (3 квартал 2019 року):

 Проміжна скорочена фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності ( окрема / консолідована / комбінована )

 Звіт емітента цінних паперів за 3 квартал 2019 року +  цифровий підпис (.p7s)
Станом на 30.06.2019 (2 квартал 2019 року):

 Проміжна скорочена фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності ( окрема / консолідована / комбінована )

 Звіт емітента цінних паперів за 2 квартал 2019 року + цифровий підпис (.p7s)Станом на 31.03.2019 (1 квартал 2019 року):

 Проміжна скорочена фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності ( окрема / консолідована / комбінована )

 Звіт емітента цінних паперів за 1 квартал 2019 року + цифровий підпис (.p7s)


Звітність за 2018 рік

 Фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності та звіт незалежного аудитора ( окрема / консолідована / комбінована )

 Консолідований звіт про управління за 2018 рік / Consolidated report on management

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік + цифровий підпис (.p7s)


Станом на 30.09.2018 (3 квартал 2018 року):

 Проміжна скорочена звітність банківської групи

 Проміжна інформація емітента цінних паперів

 Проміжна скорочена фінансова звітність за МСФЗ (неаудована)

 Проміжна скорочена консолідована фінансова звітність за МСФЗ (неаудована)


Станом на 30.06.2018 (2 квартал 2018 року):

 Проміжна скорочена звітність банківської групи

 Інформація емітента цінних паперів

 Проміжна скорочена фінансова звітність за МСФЗ

 Проміжна скорочена консолідована фінансова звітність за МСФЗ (неаудована)


Станом на 31.03.2018 (1 квартал 2018 року):

 Проміжна скорочена звітність банківської групи

 Інформація емітента цінних паперів

 Проміжна скорочена фінансова звітність за МСФЗ

 Проміжна скорочена консолідована фінансова звітність за МСФЗ (неаудована)


* за МСФЗ - за Міжнародними стандартами фінансової звітності

Звітність за 2017 рік

Станом на 31.12.2017:

 Консолідована звітність Банківської групи

 Консолідована фінансова звітність за МСФЗ та звіт незалежних аудиторів

 Фінансова звітність за МСФЗ та звіт незалежних аудиторів

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік АТ «УКРСИББАНК»

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік КУА УЕМ


Станом на 30.09.2017:

 Проміжна скорочена фінансова звітність за МСФЗ

 Проміжна скорочена фінансова звітність за МСФЗ банківської групи (консолідована)

 Проміжна скорочена фінансова звітність за МСФЗ (консолідована, неаудована)


Станом на 30.06.2017:

 Проміжна скорочена фінансова звітність за МСФЗ

 Проміжна скорочена фінансова звітність банківської групи за МСФЗ (неаудована)

 Проміжна консолідована скорочена фінансова звітність за МСФЗ (неаудована)


Станом на 31.03.2017:

 Проміжна скорочена фінансова звітність за МСФЗ

 Проміжна скорочена фінансова звітність за МСФЗ (консолідована)

 Проміжна скорочена фінансова звітність за МСФЗ банківської групи


* за МСФЗ - за Міжнародними стандартами фінансової звітності

Звітність за 2016 рік

Звітність за 2011 – 2015 роки

2015 рік

Фінансова звітність:

Квартальна інформація емітента цінних паперів:

 Річна інформація емітента цінних паперів

 Фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності та звіт незалежних аудиторів станом на кінець дня 31.12.2015

 Консолідована фінансова звітність та звіт незалежних аудиторів станом на кінець дня 31.12.2015

 Консолідована звітність банківської групи та звіт незалежних аудиторів станом на кінець дня 31.12.2015

 Інформація про акціонерів, що володіють істотною часткою акцій у статутному фонді станом на кінець дня 31.12.2015


 

2014 рік

Фінансова звітність:

Квартальна інформація емітента цінних паперів:

 Річна інформація емітента цінних паперів

 Фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності та звіт незалежних аудиторів станом на кінець дня 31.12.2014

 Консолідована фінансова звітність та звіт незалежних аудиторів станом на кінець дня 31.12.2014

 Консолідована звітність банківської групи та звіт незалежних аудиторів станом на кінець дня 31.12.2014

 Інформація про акціонерів, що володіють істотною часткою акцій у статутному фонді станом на кінець дня 31.12.2014


 

2013 рік

Квартальна фінансова звітність:

 Річна фінансова звітність та звіт незалежних аудиторів

 Річна інформація емітента цінних паперів

 Консолідована фінансова звітність та звіт незалежних аудиторів

 Консолідована фінансова звітність банківської групи та звіт незалежних аудиторів


 

2012 рік

Фінансова звітність:

 Фінансова звітність та звіт незалежних аудиторів

 Консолідована фінансова звітність та звіт незалежних аудиторів

 Звіт незалежного аудитора щодо консолідованої фінансової звітності

 Річна інформація емітента цінних паперів


 

2011 рік

Фінансова звітність:

 Річна фінансова звітність

 Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності

 Консолідована фінансова звітність

 Звіт незалежного аудитора щодо консолідованої звітності

 Річна інформація емітента цінних паперів

 Аудиторський висновок щодо річної інформації емітента цінних паперів

 Річний звіт

Звітність за 2006 – 2010 роки

Документи

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.09.2022)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.08.2022)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.07.2022)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.06.2022)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.05.2022)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.04.2022)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.03.2022)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.02.2022)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.01.2022)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.12.2021)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.11.2021)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.10.2021)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.09.2021)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.08.2021)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.07.2021)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.06.2021)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.05.2021)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.04.2021)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.03.2021)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.02.2021)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.01.2021)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.12.2020)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.11.2020)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.10.2020)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.09.2020)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.08.2020)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.07.2020)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.06.2020)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.05.2020)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.04.2020)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.03.2020)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.02.2020)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.01.2020)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.12.2019)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.11.2019)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.10.2019)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.09.2019)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.08.2019)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.07.2019)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.06.2019)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.05.2019)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.04.2019)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.03.2019)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.02.2019)

 Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (станом на 01.01.2019) Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (архів за 2018 рік)


Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.09.2022)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.08.2022)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.07.2022)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.06.2022)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.05.2022)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.04.2022)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.03.2022)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.02.2022)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.01.2022)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.12.2021)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.11.2021)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.10.2021)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.09.2021)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.08.2021)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.07.2021)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.06.2021)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.05.2021)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.04.2021)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.03.2021)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.02.2021)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.01.2021)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.12.2020)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.11.2020)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.10.2020)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.09.2020)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.08.2020)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.07.2020)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.06.2020)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.05.2020)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.04.2020)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.03.2020)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.02.2020)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.01.2020)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.12.2019)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.11.2019)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.10.2019)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.09.2019)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.08.2019)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.07.2019)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.06.2019)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.05.2019)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.04.2019)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.03.2019)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.02.2019)

 Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (станом на 01.01.2019) Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу (архів за 2018 рік)


Оборотно-сальдовий баланс

 Оборотно-сальдовий баланс (станом на 01.09.2022)

 Оборотно-сальдовий баланс (станом на 01.08.2022)

 Оборотно-сальдовий баланс (станом на 01.07.2022)

 Оборотно-сальдовий баланс (станом на 01.06.2022)

 Оборотно-сальдовий баланс (станом на 01.05.2022)

 Оборотно-сальдовий баланс (станом на 01.04.2022)

 Оборотно-сальдовий баланс (станом на 01.03.2022)

 Оборотно-сальдовий баланс (станом на 01.02.2022)

 Оборотно-сальдовий баланс (станом на 01.01.2022)

 Оборотно-сальдовий баланс (станом на 01.12.2021)

 Оборотно-сальдовий баланс (станом на 01.11.2021)

 Оборотно-сальдовий баланс (станом на 01.10.2021)

 Оборотно-сальдовий баланс (станом на 01.09.2021)

 Оборотно-сальдовий баланс (станом на 01.08.2021)

 Оборотно-сальдовий баланс (станом на 01.07.2021)

 Оборотно-сальдовий баланс (станом на 01.06.2021)

 Оборотно-сальдовий баланс (станом на 01.05.2021)

 Оборотно-сальдовий баланс (станом на 01.04.2021)

 Оборотно-сальдовий баланс (станом на 01.03.2021)

 Оборотно-сальдовий баланс (станом на 01.02.2021)

 Оборотно-сальдовий баланс (станом на 01.01.2021) Оборотно-сальдовий баланс (архів за 2020 рік)

 Оборотно-сальдовий баланс (архів за 2019 рік)

 Оборотно-сальдовий баланс (архів за 2018 рік)


Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам (за класами боржника)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.09.2022)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.08.2022)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.07.2022)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.06.2022)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.05.2022)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.04.2022)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.03.2022)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.02.2022)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.01.2022)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.12.2021)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.11.2021)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.10.2021)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.09.2021)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.08.2021)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.08.2021)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.07.2021)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.06.2021)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.05.2021)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.04.2021)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.03.2021)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.02.2021)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.01.2021)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.12.2020)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.11.2020)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.10.2020)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.09.2020)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.08.2020)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.07.2020)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.06.2020)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.05.2020)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.04.2020)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.03.2020)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.02.2020)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.01.2020)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.12.2019)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.11.2019)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.10.2019)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.09.2019)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.08.2019)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.07.2019)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.06.2019)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.05.2019)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.04.2019)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.03.2019)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.02.2019)

 Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (станом на 01.01.2019) Розподіл кредитів, наданих фіз. та юр. особам, за класами боржника (архів на 2018 рік)


Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання (за видами економічної діяльності)

 Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 #Фінансові інструменти#, станом на 01.09.2022 року

 Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 #Фінансові інструменти#, станом на 01.09.2022 року

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні, наведеному в Положенні № 351, станом на 01.09.2022 року

 Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 #Фінансові інструменти#, станом на 01.08.2022 року

 Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 #Фінансові інструменти#, станом на 01.08.2022 року

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні, наведеному в Положенні № 351, станом на 01.08.2022 року

 Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 #Фінансові інструменти# , станом на 01.07.2022 року

 Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 #Фінансові інструменти#, станом на 01.07.2022 року

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні, наведеному в Положенні № 351, станом на 01.07.2022 року

 Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 #Фінансові інструменти# , станом на 01.06.2022 року

 Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 #Фінансові інструменти#, станом на 01.06.2022 року

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні, наведеному в Положенні № 351, станом на 01.06.2022 року

 Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 #Фінансові інструменти# , станом на 01.05.2022 року

 Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 #Фінансові інструменти#, станом на 01.05.2022 року

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні, наведеному в Положенні № 351, станом на 01.05.2022 року

 Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 #Фінансові інструменти# , станом на 01.04.2022 року

 Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 #Фінансові інструменти#, станом на 01.04.2022 року

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні, наведеному в Положенні № 351, станом на 01.04.2022 року

 Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 #Фінансові інструменти# , станом на 01.03.2022 року

 Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 #Фінансові інструменти#, станом на 01.03.2022 року

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні, наведеному в Положенні № 351, станом на 01.03.2022 року

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.02.2022

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.01.2022

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.12.2021

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.11.2021

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.10.2021

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.09.2021

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.08.2021

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.07.2021

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.06.2021

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.05.2021

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.04.2021

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.03.2021

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.02.2021

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.01.2021

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.12.2020

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.11.2020

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.10.2020

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.09.2020

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.08.2020

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.07.2020

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.06.2020

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.05.2020

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.04.2020

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.03.2020

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.02.2020

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.01.2020

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.12.2019

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.11.2019

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.10.2019

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.09.2019

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.08.2019

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.07.2019

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.06.2019

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.05.2019

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.04.2019

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.03.2019

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.02.2019

 Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют станом на 01.01.2019


Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО)

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.09.2022

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.08.2022

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.07.2022

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.06.2022

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.05.2022

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.04.2022

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.03.2022

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.02.2022

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.01.2022

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.12.2021

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.11.2021

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.10.2021

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.09.2021

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.08.2021

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.07.2021

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.06.2021

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.05.2021

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.04.2021

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.03.2021

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.02.2021

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.01.2021

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.12.2020

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.11.2020

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.10.2020

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.09.2020

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.08.2020

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.07.2020

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.06.2020

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.05.2020

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.04.2020

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.03.2020

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.02.2020

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.01.2020

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.12.2019

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.11.2019

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.10.2019

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.09.2019

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.08.2019

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.07.2019

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.06.2019

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.05.2019

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.04.2019

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.03.2019

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.02.2019

 Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування ФГВФО станом на 01.01.2019


Результати оцінки стійкості банку Національним банком України

Дані про коригуючі обороти за результатами звітного періоду, року та залишки на рахунках