Банк позитивних змін

Брокерські та депозитарні послуги

Багатолітній досвід роботи на ринку й широка регіональна мережа дозволяє UKRSIBBANK оперативно обслуговувати клієнтів по всій території України.

згорнути
Операції з ПДВ-облігаціями

21 травня 2014 року Кабінет Міністрів прийняв постанову № 139 про випуск облігацій з метою компенсації сум ПДВ платникам (ПДВ-ОВДП), суми податку яких задекларовані до відшкодування до 1 січня 2014 року та не погашені на дату вступу ЗУ «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

UKRSIBBANK пропонує співробітництво отримувачам ПДВ-ОВДП та бажаючим їх придбати.

Параметри випуску ПДВ-ОВДП

 • Емітент — Міністерство Фінансів
 • Номінальна вартість —1000 грн
 • Термін обігу — 5 років
 • Прибутковість — 9,5% раз в півроку
 • Амортизація — 10% номінальної вартості раз в півроку

UKRSIBBANK, як уповноважений банк-агент Міністерства фінансів України з відшкодування ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики і неодноразовий лідер рейтингу ПФТС за обсягами торгів борговими інструментами (корпоративні й муніципальні облігації), пропонує комплекс послуг власникам та бажаючим придбати ПВД-ОВДП:

 • Комлексне супроводження продажу ПДВ-ОВДП
 • Купівля ПДВ-ОВДП на найвигідніших умовах
 • РЕПО-операції з облігаціями

За додатковою інформацією звертайтесь:

Небеcька Вікторія

Сергій Ягнич

Брокерські послуги

UKRSIBBANK неодноразово признавався лідером рейтингу ПФТС за обсягами торгів борговими інструментами (корпоративні й муніципальні облігації), а також був відзначений низкою ділових видань як провідний оператор ринку цінних паперів України.

UKRSIBBANK надає послуги по операціям з наступними видами цінних паперів:

 • Корпоративні та муніципальні облігації
 • Державні цінні папери
 • Акції
 • Векселя
 • Інвестиційні сертифікати

UKRSIBBANK пропонує клієнтам наступні послуги:

 • Комплексне брокерське обслуговування на ринку цінних паперів України
 • Купівля та консолідація крупних пакетів акцій

За додатковою інформацією звертайтесь:

Група інвестиційного бізнесу

Небеcька Вікторія

Депозитарні послуги

UKRSIBBANK здійснює професійну депозитарну діяльність з 1998 р. До послуг депонентів — повний спектр депозитарних послуг, знання, досвід і професіоналізм персоналу нашого банку, а також банківське сховище, сучасне комп'ютерне та програмне забезпечення. Наявність ліцензій на здійснення всіх видів депозитарної діяльності дозволяє UKRSIBBANK здійснювати комплексне обслуговування клієнтів на ринку цінних паперів.

Банк пропонує своїм клієнтам гнучкі та зручні тарифи з депозитарного обслуговування.

Якість наданих банком послуг відображається в незмінно високих позиціях у всеукраїнських рейтингах, що проводяться Професійною асоціацією реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД).

Серед клієнтів UKRSIBBANK як депозитарної установи — юридичні та фізичні особи, інвестиційні та пенсійні фонди, професійні учасники ринку цінних паперів, інвестори, резиденти та нерезиденти.

Повідомлення емітентів

UKRSIBBANK пропонує клієнтам наступні послуги:

 • Відкриття рахунків у цінних паперах для юридичних та фізичних осіб, інвестиційних та пенсійних фондів
 • Облік прав на цінні папери
 • Депозитарне обслуговування обігу прав на цінні папери
 • Обслуговування корпоративних операцій емітентів цінних паперів
 • Послуги зберігача ІСІ та НПФ
 • Інформаційне обслуговування
 • Консультаційні послуги з питань обліку прав власності на ЦП

Шановні клієнти!
 
Відповідно до Законів України «Про депозитарну систему України», «Про акціонерні товариства», а також, на виконання Вимог до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, Положення про провадження депозитарної діяльності та Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затверджених рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (з урахуванням внесених до них змін), необхідно внести зміни до діючих договорів про відкриття (обслуговування) рахунка(ів) в цінних паперах щодо приведення таких договорів у відповідність до вимог діючого законодавства або укласти договори в новій редакції. При цьому такі вимоги розповсюджуються на всі рахунки в цінних паперах, в тому числі відкриті емітентами. 

З метою приведення договірних відносин у відповідність до вказаних норм законодавства, АТ «УКРСИББАНК» запрошує Вас для оформлення відповідної додаткової угоди або договору.

За додатковою інформацією звертайтесь: