Інформаційна лінія:
729 з мобільного
 • Інтернет-банкінг
 • Миттєві платежі
 • Перекази між картками
 • Відділення та банкомати
Приватним особам   <   Платіжні картки   <   Електронний студентський квиток

Електронний студентський квиток

 

В рамках зарплатних проектів з учбовими закладами, УкрСиббанк пропонує випуск електронних студентських квитків.

Електронний студентський квиток (ЕСК) — це пластикова картка, що поєднує в собі функції студентського квитка та банківської платіжної картки.

В пакеті з електронним студентським квитком учні / студенти отримують:

Тарифи на обслуговування рахунків в рамках тарифу «Електронний студентський квиток»

Назва послугиРозмір комісії (без ПДВ)
Разовий платіж за оформлення та обслуговування рахунків 39 грн
Нарахування відсотків на залишок накопичувального рахунку (річних)1
 • 1% (для рахунків у гривні)
 • 0,01% (для рахунків у USD)
 • 0,01% (для рахунків у EUR)
Оплата товарів чи послуг2 Безкоштовно
Поповнення карткового рахунку готівкою:
Безкоштовно
 • без застосування картки через касу Банку третьою особою (тільки для рахунку в UAH)3
0,5% від суми + 5 грн
Поповнення накопичувального рахунку готівкою:
 • через касу Банку власником рахунку3
Безкоштовно
Поповнення карткового та накопичувального рахунків безготівковим перерахуванням:
 • зарахування пенсії / грошової допомоги, стіпендіі4 на картковий рахунок
 • зарахування суми депозиту та відсотків за ним на картковий або накопичувальний рахунок
 • зарахування переказів з інших карткових рахунків через банкомат
 • зарахування коштів з карткового рахунку на накопичувальний рахунок у рамках пакетної пропозиції
Безкоштовно
 • інші безготівкові перерахування
1% від суми
Отримання готівки2:
Безкоштовно
 • у банкоматах інших українських банків
 • безкоштовно
 • 4 грн (для рахунків у гривні)
 • безкоштовно (для рахунків у USD та EUR)
 • у відділеннях інших українських банків
 • 1,3% від суми + 7 грн/1,2 USD/1,2 EUR (в залежності від валюти рахунку)
 • 1,8% мінімум 50 грн/6 USD/6 EUR (в залежності від валюти рахунку)
 • 0,9% мінімум 35 грн/1,1 USD/1,1 EUR (в залежності від валюти рахунку)
1 — Відсотки нараховуються на суму, що знаходилась на рахунку протягом всього місяця, тобто на мінімальний залишок на рахунку.
2 — У випадку проведення розрахунків за товари чи послуги, а також отримання готівки у валюті, що відрізняється від валюти карткового рахунку, списання коштів з карткового рахунку відбувається за курсом конвертації.
3 — Для поповнення рахунку в касі Банку необхідно надати паспорт (або документ, що його замінює).
4 — У випадку наявності договору між АТ «УкрСиббанк» та відповідними організаціями про обслуговування виплати заробітної плати в безготівковій формі.
Тарифний план «Електронний студентський квиток»
Користування карткою «Електронний студентський квиток»
Як замовити електронний студентський квиток?

Рішення щодо видачі учням / студентам електронних студентських квитків приймає учбовий заклад. Щодо замовлення електронного студентського квитка необхідно звертатися до свого учбового закладу.

Як отримати новий електронний студентський квиток в разі втрати / крадіжки / зміни прізвища тощо?

Для отримання нового електронного студентського квитка необхідно звернутися до учбового закладу. Банк заяви студентів / учнів щодо перевипуску електронних студентських квитків не розглядає.

Для чого відкривається картковий рахунок до студентського квитка?

Для учнів / студентів, які отримують стипендію: на Ваш картковий рахунок зараховуватиметься стипендія та інші зарахування від навчального закладу.

Також Ви можете самостійно поповнювати картковий рахунок в будь-якому відділенні УкрСиббанку, через банкомати з можливістю приймання готівки або через Інтернет за допомогою системи інтернет-банкінгу Star24.

За допомогою карток, випущених в рамках тарифного плану «Електронний студентський квиток» Ви можете:

 • здійснювати платежі та перекази на будь-які рахунки, відкриті в УкрСиббанку чи в іншому банку, за зниженими тарифами;
 • безкоштовно розраховуватися за товари та послуги в торговельній мережі;
 • безкоштовно знімати кошти готівкою з карткового рахунку в гривні в банкоматах по всій території України;
 • знімати готівку за кордоном та в касах УкрСиббанку.
В якій валюті відкриваються рахунки в рамках тарифного плану «Електронний студентський квиток»?

Рахунки в рамках тарифного плану «Електронний студентський квиток» відкриваються в трьох валютах: гривня, долари США та євро.

Картковий рахунок в гривні відкривається обов’язково. До нього випускається електронний студентський квиток.

Рахунки в доларах США та євро можуть бути відкриті за Вашим бажанням у будь-який час безкоштовно. До них випускаються звичайні платіжні картки.

Скільки мені потрібно платити за використання електронного студентського квитка?

Рішення щодо слати комісії за використання електронного студентського квитка приймає учбовий заклад:

 • використання електронного студентського квитка буде безкоштовним для учня / студента, якщо за Ваш квиток сплачує учбовий заклад;
 • в разі оплати електронного студентського квитка учнем / студентом самостійно, його вартість складатиме 39 гривень, згідно діючих тарифів. Дана сума сплачується одноразово на весь строк дії квитка.
Як погашаються комісії?

Комісії, які виникають за операціями по всім рахункам пакета, стягуються у гривневому еквіваленті з карткового рахунку у гривні. Якщо в тарифах комісія вказана в іноземній валюті, перерахунок цієї комісії у гривню здійснюється за курсом НБУ на дату відображення операції по рахунку.

У разі відсутності або недостатності коштів на картковому рахунку в гривні, сплата здійснюється з інших рахунків пакетної пропозиції (за умови наявності таких рахунків):

 1. Накопичувальний рахунок в гривні.
 2. Картковий рахунок в доларах США.
 3. Накопичувальний рахунок в доларах США.
 4. Картковий рахунок в євро.
 5. Накопичувальний рахунок в євро.

Сплата комісій з рахунків, відкритих в іноземній валюті, відбувається шляхом списання необхідної суми з відповідного рахунку та продажу іноземної валюти на МВРУ, після чого гривневий еквівалент зараховується на картковий рахунок в гривні для подальшої оплати наявної заборгованості.

Як самостійно отримувати інформацію про залишок та рух коштів на картковому рахунку?

Інформацію про залишок Ви можете отримати:

 • за допомогою системи інтернет-банкінгу Star24;
 • за допомогою послуги SMS-інформування — надіславши SMS-запит у відповідному форматі на один із сервісних номерів;
 • за допомогою автовідповідача IVR1, зателефонувавши за номером 729 (безкоштовно з мобільних телефонів), 0 800 505 800 або 044 590 06 90 (інформація про залишок доступна після вводу номера картки або Вашого особистого Ключа);
 • в банкоматах УкрСиббанку;
 • в обслуговуючому відділенні УкрСиббанку.
1 — програма самообслуговування за допомогою телефону.
Яким чином я можу цілодобово контролювати рух коштів на зарплатному рахунку?

Для того, щоб мати можливість цілодобово контролювати рух коштів на Вашому зарплатному рахунку, скористайтесь послугою SMS-інформування. Після активації послуги Ви будете отримувати інформацію щодо поповнень рахунку та зняття готівки у вигляді SMS-повідомлень на вказаний Вами номер мобільного телефону.

Активувати послугу SMS-інформування можливо:

Як поповнити картковий рахунок?

Поповнити рахунок з використанням платіжної картки (тільки держателем картки) — лише для карткового рахунку в UAH:

 1. У касі відділення УкрСиббанку. Для поповнення держателю картки - резиденту необхідно мати при собі паспорт або документ, що його замінює. Держателю картки - нерезиденту додатково необхідно мати документи, що підтверджують походження коштів;
 2. У банкоматі з можливістю приймання готівки;
 3. У кіоску самообслуговування.

Поповнити рахунок без використання платіжної картки:

 1. У касі відділення УкрСиббанку: у гривні, доларах США та євро в залежності від валюти рахунку (поповнення рахунків у доларах США та євро може здійснювати тільки власник рахунку або довірена особа за наявності належним чином оформленої довіреності).

  Для поповнення необхідно повідомити наступні реквізити:

  • номер карткового рахунку (починається з 2625);
  • валюта рахунку;
  • ПІБ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) власника рахунку;
  • ПІБ особи, що поповнює рахунок.
 2. У касі відділення іншого банку України. Для поповнення необхідно повідомити наступні реквізити:
  • номер карткового рахунку (починається з 2625);
  • валюта рахунку;
  • МФО УкрСиббанку: 351005;
  • ПІБ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) власника рахунку;
  • ПІБ особи, що поповнює рахунок.
 3. Безготівковим перерахуванням по Україні та з-за кордону — держатель картки повинен повідомити необхідні реквізити для поповнення1;
 4. Безготівковим перерахуванням держателем картки в системі Star24 (інтернет-банкінг) з інших власних рахунків держателя картки;
 5. Безготівковим перерахуванням (тільки в гривні) з використанням іншої платіжної картки УкрСиббанку в будь-якому банкоматі УкрСиббанку — для перерахування необхідно знати наступні реквізити картки отримувача:
  • номер картки;
  • строк дії картки у форматі РР/ММ.
1 — Держатель картки може дізнатися необхідні реквізити у відділені УкрСиббанку, де обслуговується його картковий рахунок, або за телефоном інформаційно-довідкової служби 0 800 505 800.

Важливо! Поповнення карткових рахунків нерезидентів відбувається з обмеженнями, встановленими НБУ.

Яким чином я можу переказувати кошти на накопичувальні рахунки?

Накопичувальний рахунок, відкритий у гривні, доларах США чи євро, Ви можете поповнювати у відповідній валюті:

Як можна отримати знижку при розрахунках за товари та послуги?

Беріть участь у програмі «Плюсуй з нами!» та отримуйте знижки на товари та послуги: Вам достатньо пред'явити Вашу картку УкрСиббанку перед оплатою товарів чи послуг у точках продажів партнерів програми.

Крім цього, Ви можете отримати додаткові знижки, скористатись сезонними пропозиціями та спеціальними умовами обслуговування від кращих українських і зарубіжних компаній (готелів, магазинів, СПА-салонів і т.п.) в рамках програми Колекція привілеїв від МasterCard.

Користування Star24
Які можливості системи інтернет-банкінгу Star24?

За допомогою Особистого Ключа, надрукованого на платіжній картці, та Особистого Паролю у системі інтернет-банкінгу Star24 можна здійснювати наступні операції:

 • переказувати гроші з карткового рахунку, відкритого у гривні, на будь-які поточні та карткові рахунки у гривні;
 • переказувати кошти на Ваш накопичувальний рахунок, відкритий в рамках пакетної пропозиції, в гривні, доларах США та євро;
 • переказувати гроші з накопичувального рахунку на картковий, відкритий у рамках пакетної пропозиції;
 • сплачувати кредит, поповнювати депозит (з карткових рахунків у гривні, доларах США, євро);
 • здійснювати операції за Вашими рахунками, які не входять до пакетної пропозиції;
 • формувати виписки, отримувати детальну інформацію про всі відправлені платежі та залишки за всіма рахунками;
 • додавати одержувачів платежів і редагувати інформацію про них у довіднику одержувачів.
Особливі ситуації при користуванні карткою «Електронний студентський квиток»
Що робити при зникненні картки?

При зникненні платіжної карти, в разі втрати, крадіжки або при підозрі несанкціонованого використання картки, необхідно якомога швидше звернутися до служби підтримки держателів платіжних карток УкрСиббанку із запитом заблокувати картку.

Для блокування картки держатель картки повинен повідомити свої персональні дані, кодове слово (вказується при оформленні картки) та інші дані на прохання оператора.

Служба підтримки держателів платіжних карток УкрСиббанку працює цілодобово та доступна за телефонами:

 • в Україні: 729 (безкоштовно з мобільних телефонів), 0 800 505 800 (безкоштовно в межах України);
 • у світі: 380 44 590 06 75.
Що робити, якщо я забув PIN-код?

PIN-код відомий тільки Вам і недоступний співробітникам Банку. У разі втрати PIN-коду Вам необхідно звертатися до свого учбового закладу.

Чи можна користуватись картками Банку за кордоном?

Усі платіжні картки УкрСиббанку є міжнародними, тому Ви можете здійснювати розрахунки в торговельних точках та отримувати готівку у банкоматах з логотипом міжнародної платіжної системи MasterCard та VISA у будь-якій точці світу, незважаючи на валюту Вашого рахунка та валюту країни перебування.

Чи потрібно декларувати платіжні картки при перетині кордону України?

Платіжна картка підлягає усному декларуванню на митниці. При цьому не має потреби повідомляти суму коштів на картковому рахунку.

Якщо мій картковий рахунок відкритий у гривні, в якій валюті та за яким курсом я отримаю гроші при знятті коштів та розрахунках за кордоном?

Незалежно від того, в якій валюті відкрито Ваш картковий рахунок, отримувати готівку та сплачувати за товар Ви будете у валюті країни перебування. Конвертація буде відбуватися автоматично за курсом, встановленим Банком та/або міжнародними платіжними системами VISA та MasterCard.

Детальну інформацію про конвертацію валют Ви можете знайти на сторінці «Курси конвертації валют».

Активація платіжної картки шляхом зміни PIN-коду

Всі картки, які замовляються з 10 березня 2015 року, видаються без паперового конверту з PIN-кодом. Ви самостійно обираєте та встановлюєте зручний для себе PIN-код.

Картка надається в неактивному стані, тобто без можливості здійснення будь-яких платіжних операцій з її використанням. За карткою встановлений початковий PIN-код «0000».

Для активації картки (після отримання SMS-повідомлення про необхідність активації картки) необхідно:

 1. Вставити платіжну картку в банкомат / кіоск УкрСиббанку та ввести початковий PIN-код «0000», після чого банкомат / кіоск автоматично запропонує змінити PIN-код;

  Для карток MasterCard зміна PIN-коду також доступна в будь-якому банкоматі світу, але в такому випадку після введення початкового PIN-коду держатель картки має самостійно вибрати в меню банкомату пункт зміни PIN-коду (без зміни PIN-коду проведення операцій з карткою неможливе).

 2. Ввести новий власний PIN-код та підтвердити його.

Після зміни PIN-коду картка стане активною, а Ви отримаєте SMS-повідомлення про активацію картки.

Для отримання детальної інформації про послуги УкрСиббанку звертайтесь до інформаційно-довідкової служби за телефонами 729 (безкоштовно з мобільних) або 0 800 505 800 (безкоштовно в межах України).
Google+