Пакетна пропозиція Credito

Відкрийте для себе пакетну пропозицію Credito для зарахування та подальшого обслуговування готівкового кредиту, а також для накопичення коштів та розрахунків.

Особливості пакетної пропозиції Credito:

 • Отримайте картковий рахунок у гривні та платіжну картку миттєвого випуску MasterCard Debit для зарахування кредитних коштів.
 • Автоматично погашайте кредит (грошову позику) з карткового рахунку за допомогою послуги «Договірне списання».
 • Сплачуйте за товари та послуги по всьому світу.
 • Отримуйте підвищені відсотки на залишок коштів по накопичувальному рахунку у гривні.
 • Користуйтеся коштами на рахунку цілодобово за допомогою UKRSIB online.
 • Отримуйте знижки за розрахунки карткою у мережі партнерів у межах програми «ОЧЕВИГОДА».

Користуйтесь пакетною пропозицією безкоштовно під час дії готівкового кредиту. За бажанням підвищуйте рівень пакетного обслуговування до All Inclusive, All Inclusive Ultra або All Inclusive De Luxe.

Тарифи


Назва послуги Розмір комісії (без ПДВ)
Щомісячний платіж
 • за наявності діючого кредиту (грошової позики) — 0 грн
 • після погашення кредиту (грошової позики) — 9 грн
Нарахування процентів на залишок по накопичувальному рахунку (річних)1 5%
Оплата товарів чи послуг2 Безкоштовно
Поповнення карткового рахунку готівкою:
Безкоштовно
 • без застосування картки через касу Банку
 • власником рахунку — безкоштовно;
 • третьою особою — 1% від суми + 5 грн.
 • із застосуванням картки через касу Банку власником рахунку або держателем додаткової картки
Безкоштовно
Поповнення накопичувального рахунку готівкою:
 • через касу Банку власником рахунку
1% від суми + 5 грн
Поповнення карткового та накопичувального рахунків безготівковим перерахуванням:
 • зарахування суми кредитних коштів (грошової позики) від UKRSIBBANK /пенсії / грошової допомоги, заробітної плати3 на картковий рахунок;
 • зарахування суми депозиту та відсотків за ним на картковий або накопичувальний рахунок;
 • переказ коштів з інших карткових рахунків через банкомат;
 • переказ коштів з карткового рахунку на накопичувальний рахунок в рамках пакетної пропозиції;
 • переказ коштів з поточних рахунків власника рахунку, відкритих в UKRSIBBANK на умовах «Все включено» в UAH, «Offset» в UAH, USD, EUR та «Базовий» в UAH, USD, EUR.
Безкоштовно
Отримання готівки2:
Безкоштовно
1% мінімум 5 грн
 • у відділеннях та банкоматах інших українських банків
1,3% від суми + 7 грн
1,8% мінімум 50 грн
0,9% мінімум 35 грн

1 — Відсотки нараховуються на суму, що знаходилась на рахунку протягом всього місяця, тобто на мінімальний залишок на рахунку.

2 — У випадку проведення розрахунків за товари чи послуги, а також отримання готівки у валюті, що відрізняється від валюти карткового рахунку, списання коштів з карткового рахунку відбувається за курсом конвертації.

3 — У випадку наявності договору між АТ «UKRSIBBANK» та відповідними організаціями про обслуговування виплати заробітної плати в безготівковій формі.

 Повна версія тарифів на обслуговування пакетної пропозиції Credito

ДОГОВІР ТА ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ)

Документи

Інформація про кредитні бюро
Пам'ятка позичальника, який має заборгованість перед банком
Перелік нотаріусів, з якими співпрацює UKRSIBBANK