Кредитування на покупку землі

Кредит на землю – це оптимальне рішення для клієнтів, що планують стати власником землі

Чому кредит на землю це вигідно?

 • Земля – це інвестиція в майбутнє. За прогнозами аналітиків вартість землі буде постійно зростати
 • Земля має дохідність (орендна складова), що в декілька разів вище, ніж дохідність банківських депозитів
 • UKRSIBBANK надає вигідні та чесні умови кредитування на покупку землі

Вимоги до позичальників

 • Фізичні особи — громадяни України, які є діючими клієнтами UKRSIBBANK
 • Вік від 25 та не більше 63 років (на момент завершення договору).

Умови надання кредиту

Назва умовиХарактеристика
Валюта кредитування українська гривня
Сума кредиту від 100 000 до 1 000 000 грн
Авансовий внесок Не менше 35 % вартості, зазначеної в договорі купівлі-продажу земельної (-их) ділянки (-ок)
Максимальний термін кредиту 5 років
Цільове використання Придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення
Цінові умови
 • Відсоткова ставка – 9,9% річних.
 • Комісія за видачу та за дострокове погашення кредиту – 0%.
Порядок розрахунків Безготівкова форма
Графік погашення
 • Проценти — щомісяця.
 • Тіло кредиту — ануїтет (щомісячні платежі рівними частинами, що включають погашення відсотків і основного боргу по кредиту).
Забезпечення
 • Земельна ділянка, що купується, з відкладальною умовою або без неї, щодо оформлення договору іпотеки до 30 календарних днів.
 • Порука одного з подружжя (за наявності).
Страхування
 • Страхування життя Позичальника (у випадку відсутності поруки).
 • Страхування земельної ділянки.
Основні умови та обмеження
 1. Не фінансується придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності.
 2. Не фінансується придбання земельних ділянок, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
 3. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності Позичальника разом із запитуваною до кредитування не повинна перевищувати:
  • до 1 січня 2024 року – 100 га (зазначене обмеження не поширюється на земельні ділянки, набуті у власність Позичальником до 1 липня 2021 року);
  • після 1 січня 2024 року – 10 000 га.

З інформацією про істотні характеристики продукту ознайомтеся за посиланням.

Розраховуйте суму щомісячного платежу по кредиту за допомогою калькулятора

Увага

Банк попереджає позичальника, що:
– В разі користування банківською послугою, можливе настання наслідків передбачених відповідним договором між Позичальником та Банком.
– Банку заборонено вимагати від Позичальника придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуг (крім надання пакета банківських послуг).
– Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом
– Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації

Ця інформація містить загальні умови надання банком послуг кредитування землі. Права та обов’язки сторін, а також детальні умови надання кредиту викладені в договорі та правилах, що є доступними для ознайомлення на сайті та у відділеннях банку.

Необхідні документи

 • паспорт та довідка про присвоєння ІПН (позичальника, подружжя та продавця землі)
 • документи, що підтверджують дохід (позичальника та подружжя)
 • довідка з єдиної бази звітів про оцінку майна фонду державного майна України
 • звіт незалежного суб’єкта оціночної діяльності про вартість предмету застави (при заключенні договору іпотеки)
 • документи на право власності на земельну ділянку.

Як все відбувається?

 1. Клієнт надає в банк необхідні документи.
 2. Банк аналізує документи та приймає рішення.
 3. При позитивному рішенні банк видає кредит.
 4. Клієнт укладає договір купівлі-продажу землі.
 5. Клієнт передає землю в заставу банку.

ДОГОВІР ТА ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ)