Кредитування на покупку землі

Кредит на землю – це оптимальне рішення для клієнтів, що планують стати власником землі

Чому кредит на землю це вигідно?

 • Земля – це інвестиція в майбутнє. За прогнозами аналітиків вартість землі буде постійно зростати
 • Земля має дохідність (орендна складова), що в декілька разів вище, ніж дохідність банківських депозитів
 • UKRSIBBANK надає вигідні та чесні умови кредитування на покупку землі

Вимоги до позичальників

 • Фізичні особи — громадяни України, які є діючими клієнтами UKRSIBBANK
 • Вік від 25 та не більше 63 років (на момент завершення договору).

Умови надання кредиту

Назва умовиХарактеристика
Валюта кредитування українська гривня
Сума кредиту від 100 000 до 1 000 000 грн
Авансовий внесок Не менше 35 % вартості, зазначеної в договорі купівлі-продажу земельної (-их) ділянки (-ок)
Максимальний термін кредиту 5 років
Цільове використання Придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення
Цінові умови
 • Відсоткова ставка – 9,9% річних.
Інформація про наявність, перелік і вартість супровідних послуг банку, кредитних посередників та третіх осіб детальна інформація за посиланням
Порядок розрахунків Безготівкова форма
Графік погашення
 • Проценти — щомісяця.
 • Тіло кредиту — ануїтет (щомісячні платежі рівними частинами, що включають погашення відсотків і основного боргу по кредиту).
Забезпечення
 • Земельна ділянка, що купується, з відкладальною умовою або без неї, щодо оформлення договору іпотеки до 30 календарних днів.
 • Порука одного з подружжя (за наявності).
Страхування
 • Страхування життя Позичальника (у випадку відсутності поруки).
 • Страхування земельної ділянки.
Основні умови та обмеження
 1. Не фінансується придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності.
 2. Не фінансується придбання земельних ділянок, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
 3. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності Позичальника разом із запитуваною до кредитування не повинна перевищувати:
  • до 1 січня 2024 року – 100 га (зазначене обмеження не поширюється на земельні ділянки, набуті у власність Позичальником до 1 липня 2021 року);
  • після 1 січня 2024 року – 10 000 га.

З інформацією про істотні характеристики продукту ознайомтеся за посиланням.

Розраховуйте суму щомісячного платежу по кредиту за допомогою калькулятора

Увага

Банк попереджає позичальника, що:
– В разі користування банківською послугою, можливе настання наслідків передбачених відповідним договором між Позичальником та Банком.
– Банку заборонено вимагати від Позичальника придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуг (крім надання пакета банківських послуг).
– Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом
– Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації

Ця інформація містить загальні умови надання банком послуг кредитування землі. Права та обов’язки сторін, а також детальні умови надання кредиту викладені в договорі та правилах, що є доступними для ознайомлення на сайті та у відділеннях банку.

Необхідні документи

 • паспорт та довідка про присвоєння ІПН (позичальника, подружжя та продавця землі)
 • документи, що підтверджують дохід (позичальника та подружжя)
 • довідка з єдиної бази звітів про оцінку майна фонду державного майна України
 • звіт незалежного суб’єкта оціночної діяльності про вартість предмету застави (при заключенні договору іпотеки)
 • документи на право власності на земельну ділянку.

Як все відбувається?

 1. Клієнт надає в банк необхідні документи.
 2. Банк аналізує документи та приймає рішення.
 3. При позитивному рішенні банк видає кредит.
 4. Клієнт укладає договір купівлі-продажу землі.
 5. Клієнт передає землю в заставу банку.

Відмості про умови дострокового розірвання договору та спосіб такого розірвання»

Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. Одностороння відмова від договору з боку Банку не передбачена.
Позичальник має право на дострокове повне погашення кредиту. При цьому Позичальник сплачує Банку відсотки за фактичний строк користування кредитними коштами та вартість всіх послуг, пов’язаних із обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитними коштами.

ДОГОВІР ТА ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ)