Депозит «Надійний статок»

від 9 до 24 міс*

Депозит «Надійний статок» — найкраще рішення для постійного додаткового прибутку. Дозволяє зберігати кошти та водночас щомісяця отримувати дохід.

Відкриття нових депозитів можливо тільки в якості застави для фінансування клієнтів СМБ в рамках програми кредитування «Кредит під заставу депозиту» і документарних операцій.

Особливості депозиту:

 • проценти за депозитом виплачуються щомісяця
 • поповнення і часткове зняття не передбачено
 • підвищена відсоткова ставка за депозитом для учасників у програмах заохочення вкладників

Відкриття нових депозитів можливо тільки в якості застави для фінансування клієнтів СМБ в рамках програми кредитування «Кредит під заставу депозиту» і документарних операцій.

Отримайте розрахунок суми доходу за депозитом «Надійний статок» за посиланням

УМОВИ

Загальні умови розміщення депозиту

Валюта депозиту Мінімальна сума депозиту
Українська гривня (UAH) 1000 грн.

Річні відсоткові ставки за депозитом «Надійний статок» в залежності від терміну розміщення (діють з 12.04.2021):

Валюта депозитуТермін розміщення депозиту
  9 місяців 12 місяців 18 місяців 24 місяці
Українська гривня (UAH) 0,01% 0,5% 0,5% 0,5%

Дострокове розірвання договору: дострокове розірвання договору банківського вкладу здійснюється відповідно до умов Договору.

  Істотні характеристики депозиту «Надійний статок»

Увага

Банк попереджає Вкладника про те, що:

 1. В разі користування банківською послугою, можливе настання наслідків передбачених відповідним договором між Вкладником та Банком:
  • В разі несвоєчасного звернення вкладника до Банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту), та у разі, якщо Вкладник не вимагає повернення строкового вкладу в дату повернення, то з цієї дати дія договору продовжується на такий самий строк зберігання, якщо інше не встановлено договором. В цьому разі датою повернення вкладу вважається остання дата строку, на який було подовжено дію договору.
  • В разі дострокового розірвання договору банківського вкладу (депозиту) на вимогу Вкладника можливе зменшення доходу від строкового вкладу (депозиту) відповідно до умов договору. Про намір дострокового розірвання договору банківського вкладу (депозиту) Вкладник зобов'язаний повідомити Банк не пізніше, ніж за 2 (два) робочих дні до дати такого дострокового розірвання шляхом подачі відповідної заяви.
  • Повернення вкладникові банківського строкового вкладу та нарахованих процентів за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, якщо це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу якщо Вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу зі спливом строку, встановленого договором банківського вкладу, або повернення суми вкладу, внесеного на інших умовах повернення, після настання визначених договором обставин договір вважається продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо інше не встановлено договором.
 2. Банку заборонено вимагати від Вкладника придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуг (крім надання пакета банківських послуг).
 3. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 4. У Вкладника є можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Тарифи

Тарифи на обслуговування депозитних рахунків

Назва послугиРозмір комісії (без ПДВ)
Внесення готівки на депозитний рахунок1: безкоштовно
Виплата коштів з депозитних рахунків через касу Банку:
― що надійшли готівкою: безкоштовно
― що надійшли безготівковим шляхом2: 1% від суми поповнення.
Мінімальна комісія — 10 грн / 1,5 USD / 1 EUR (в залежності від валюти рахунку)
Тарифи на додаткові послуги з обслуговування депозитного рахунку:
Оформлення довіренності на розпорядження депозитним рахунком 100 грн
Оформлення довідок безкоштовно

1 — Для поповнення депозиту в касі Банку необхідно надати паспорт (або документ, що його замінює). Поповнення депозиту в іноземній валюті третьою особою може бути здійснено лише за наявності довіреності.

2 — Комісія не стягується при виплаті:

 • відсотків за депозитними рахунками;
 • коштів, зарахованих (починаючи з 24.06.2011 р.) з власних карткових рахунків, відкритих в UKRSIBBANK. Увага! Комісія стягується у випадку, якщо кошти надійшли за допомогою послуги «Постійне доручення» з карткового рахунку «Активні гроші +».
 • коштів, зарахованих (починаючи з 23.01.2012 р.) з власних поточних рахунків, відкритих в UKRSIBBANK. Увага! Комісія стягується у випадку, якщо кошти надійшли з поточного рахунку, відкритого на умовах тарифних пакетів клієнтів персонального банкінгу.

ДОГОВІР ТА ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ)

Документи

Перелік документів для відкриття депозиту фізичній особі

Загальні питання

Як можна отримати депозит і нараховані відсотки після закінчення терміну дії депозиту?

Сума вкладу і нараховані відсотки можуть бути:

 • перераховані на ваш картковий рахунок;
 • видані готівкою у касі відділення, де ви підписували депозитний договір.

Чи можливо зняти частину коштів зі свого депозиту?

Ні, проте ви можете вільно розпоряджатися нарахованими відсотками.

Чи можливо відкрити кілька депозитів «Надійний прибуток»?

Так, ви можете відкрити необмежену кількість депозитів.

НЕ ЗНАЙШЛИ ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ?Ви можете запитати у фахівця або звернутися до найближчого відділення UKRSIBBANK