Депозит «Персональний план збагачення»

від 9 до 24 міс*

Депозит «Персональний план збагачення» — це ідеальне рішення для накопичення коштів на реалізацію планів, що вимагають значних витрат: здобуття освіти, святкування весілля, подорож.

*Діє лише на умовах автопролонгації.

Особливості депозиту:

 • можливість накопичувати кошти на депозиті
 • виплата процентів наприкінці строку
 • можливість автоматичного поповнення депозиту за допомогою послуг «Довгострокове доручення» і «Постійне доручення», не відвідуючи відділення банку
 • підвищена відсоткова ставка за депозитом для учасників у програмах заохочення вкладників
 • можливо оформити не більше 4-х вкладів

Отримайте розрахунок суми доходу за депозитом «Персональний план збагачення» за посиланням

УМОВИ

Загальні умови розміщення депозиту

Валюта депозиту Гривня (UAH) Долар США (USD)
Порядок виплати відсотків Наприкінці терміну Наприкінці терміну
Мінімальна сума депозиту 100 грн 20 долл США
Мінімальна обов'язкова сума щомісячного поповнення 100 грн 20 дол США
Максимальна сума депозиту 150 000 грн 20 000 дол США

Річні відсоткові ставки за депозитом «Персональний план збагачення» в залежності від терміну розміщення (діють з 12.04.2021):

Валюта депозитуТермін розміщення депозиту
  9 місяців 12 місяців 18 місяців 24 місяці
Українська гривня (UAH) 0,01% 0,5% 0,5% 0,5%
Долар США (USD) 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

Дострокове розірвання договору: дострокове розірвання договору банківського вкладу здійснюється відповідно до умов Договору.

  Істотні характеристики депозиту «Персональний план збагачення»

Увага

Банк попереджає Вкладника про те, що:

 1. В разі користування банківською послугою, можливе настання наслідків передбачених відповідним договором між Вкладником та Банком:
  • В разі несвоєчасного звернення вкладника до Банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту), та у разі, якщо Вкладник не вимагає повернення строкового вкладу в дату повернення, то з цієї дати дія договору продовжується на такий самий строк зберігання, якщо інше не встановлено договором. В цьому разі датою повернення вкладу вважається остання дата строку, на який було подовжено дію договору.
  • В разі дострокового розірвання договору банківського вкладу (депозиту) на вимогу Вкладника можливе зменшення доходу від строкового вкладу (депозиту) відповідно до умов договору. Про намір дострокового розірвання договору банківського вкладу (депозиту) Вкладник зобов'язаний повідомити Банк не пізніше, ніж за 2 (два) робочих дні до дати такого дострокового розірвання шляхом подачі відповідної заяви.
  • Повернення вкладникові банківського строкового вкладу та нарахованих процентів за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, якщо це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу якщо Вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу зі спливом строку, встановленого договором банківського вкладу, або повернення суми вкладу, внесеного на інших умовах повернення, після настання визначених договором обставин договір вважається продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо інше не встановлено договором.
 2. Банку заборонено вимагати від Вкладника придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуг (крім надання пакета банківських послуг).
 3. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 4. У Вкладника є можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

ТАРИФИ

Тарифи на обслуговування депозитних рахунків

Назва послугиРозмір комісії (без ПДВ)
Внесення готівки на депозитний рахунок1: безкоштовно
Виплата коштів з депозитних рахунків через касу Банку:
― що надійшли готівкою: безкоштовно
― що надійшли безготівковим шляхом2: 1% від суми поповнення.
Мінімальна комісія — 10 грн / 1,5 USD / 1 EUR (в залежності від валюти рахунку)
Тарифи на додаткові послуги з обслуговування депозитного рахунку:
Оформлення довіренності на розпорядження депозитним рахунком 100 грн
Оформлення довідок безкоштовно

1 — Для поповнення депозиту в касі Банку необхідно надати паспорт (або документ, що його замінює). Поповнення депозиту в іноземній валюті третьою особою може бути здійснено лише за наявності довіреності.

2 — Комісія не стягується при виплаті:

 • відсотків за депозитними рахунками;
 • коштів, зарахованих (починаючи з 24.06.2011 р.) з власних карткових рахунків, відкритих в UKRSIBBANK. Увага! Комісія стягується у випадку, якщо кошти надійшли за допомогою послуги «Постійне доручення» з карткового рахунку «Активні гроші +».
 • коштів, зарахованих (починаючи з 23.01.2012 р.) з власних поточних рахунків, відкритих в UKRSIBBANK. Увага! Комісія стягується у випадку, якщо кошти надійшли з поточного рахунку, відкритого на умовах тарифних пакетів клієнтів персонального банкінгу.

ДОГОВІР ТА ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ)

Документи

Перелік документів для відкриття депозиту фізичній особі

Загальні питання

Як можна поповнювати свій депозитний рахунок?

Ви можете поповнювати рахунок готівкою:

Безготівковим шляхом:

 • за допомогою послуги «Постійне доручення» з карткового рахунку, відкритого в UKRSIBBANK;
 • безготівковим перерахуванням з поточного/вкладного рахунку, відкритого в UKRSIBBANK або іншому банку.

Коли потрібно поповнювати рахунок?

Поповнення рахунку необхідно здійснювати щомісяця, не пізніше дати, що менше від дати відкриття депозитного рахунку на один день. Наприклад, якщо депозит розміщенно 12 числа, поповнення повинно здійснюватись не пізніше 11-го числа кожного місяця, окрім першого місяця розміщення вкладу.

Що буде, якщо я не буду поповнювати свій депозит?

Якщо протягом фактичного місяця розміщення депозиту вкладний рахунок не було поповнено на мінімальну суму, відбувається зниження процентної ставки за депозитом на 2%, починаючи із першого робочого дня наступного фактичного місяця.

Після зниження процентної ставки, повернення її на попередній рівень можливе не раніше дати закінчення терміну вкладу або дати пролонгації депозиту.

Чи можливо зняти частину коштів зі свого депозиту?

За умовами депозитного вкладу «Персональний план збагачення» виплата коштів відбувається по закінченню терміну розміщення разом з нарахованими відсотками. Часткове зняття коштів за даним вкладом не передбачено.

Де гарантія, що ви повернете мені мої гроші?

UKRSIBBANK входить до міжнародної фінансової групи BNP Paribas, яка є лідером європейського фінансового ринку. Ваші гроші у надійному банку! Крім того, UKRSIBBANK є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

НЕ ЗНАЙШЛИ ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ?Ви можете запитати у фахівця або звернутися до найближчого відділення UKRSIBBANK