Зміна номерів карткових рахунків відповідно до вимог законодавства

Відповідно до вимоги постанови НБУ № 89 від 11.09.2017 р.* UKRSIBBANK змінив номери рахунків:

Старі   Нові
2625ХХХХХХХХХХ 2620YYYYYYYYYY
2605ХХХХХХХХХХ 2600YYYYYYYYYY
2655ХХХХХХХХХХ 2650YYYYYYYYYY

перші чотири цифри — балансова група рахунку (стара → нова)

ХХХХХХХХХХ — десять цифр старого рахунку;

YYYYYYYYYY — десять цифр нового рахунку (змінюється повністю номер рахунку).

 • Умови договорів обслуговування залишаються незмінними!
 • Активними залишаться всі сервіси та послуги.

В подальшому для проведення операцій за картковим рахунком необхідно використовувати НОВИЙ номер рахунку.

Номер нового карткового рахунку ви можете дізнатись в UKRSIB online, відділеннях та за телефоном StarContact.

* — Національний Банк України Постановою № 89 від 11.09.2017 р. «Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку» (пункт 5) зобов’язав банки України поступово, до 01 січня 2019 року, перейти на здійснення операцій з використанням платіжних карток із застосуванням балансових рахунків:

2600 АП «Кошти на вимогу суб'єктів господарювання»;
2620 АП «Кошти на вимогу фізичних осіб»;
2650 АП «Кошти на вимогу небанківських фінансових установ».

Подробиці щодо зміни номерів рахунків

 1. Картковий рахунок з поточним номером закрито, натомість відкрито новий картковий рахунок зі збереженням всіх умов попереднього рахунку (автоматично перенесені в повному обсязі всі залишки на рахунках, поточна заборгованість за рахунком, ліміти овердрафтів, витратні ліміти за платіжними картками / рахунками, послуги та сервіси, тарифні умови).
 2. Платіжні картки не перевипускааються, вони автоматично підключені до нового рахунку.
 3. У місяць зміни номерів карткових рахунків проценти на залишок (річні) по картковому рахунку (за наявності такої послуги у відповідності до чинних тарифів) будуть нараховані двома частинами: по поточному картковому рахунку перед його закриттям (за період до відкриття нового рахунку) та по новому картковому рахунку стандартно в кінці місяця (за період з дати відкриття нового рахунку). По накопичувальному рахунку (якщо такий рахунок відкритий в рамках пакетної пропозиції) ніяких змін не буде, проценти на залишок (річні) нараховуватимуться стандартно в кінці місяця.
 4. Виписку за рахунком (з історією операцій за рахунком) в системі інтернет-банкінгу можна буде сформувати лише за новим рахунком (операції з дати відкриття такого рахунку). У разі необхідності можна сформувати виписку за старим рахунком у відділенні банку (операції до дати закриття такого рахунку). Історія операцій за карткою (операції до дати закриття старого рахунку та з дати відкриття нового рахунку) в системі інтернет-банкінгу відображатиметься в повному обсязі.
 5. Нові номери пенсійних та соціальних рахунків UKRSIBBANK передасть до відповідних пенсійних / соціальних фондів. За бажанням клієнт може самостійно передати свій новий номер пенсійного / соціального рахунку до відповідного фонду.
 6. Нові номери рахунків клієнтів — суб’єктів господарської діяльності, а також нові номери рахунків фізичних осіб-підприємців (у т.ч. призначених не для підприємницької діяльності) UKRSIBBANK передасть в державну податкову інспекцію для взяття таких рахунків на облік.
 7. UKRSIBBANK повідомить керівництво компаній, які мають зарплатні проекти в UKRSIBBANK, про нові номери зарплатних рахунків їх співробітників для виплати заробітної плати на нові номери рахунків.
 8. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

  За рахунками, з яких здійснюється перерахування коштів на інші рахунки за допомогою підключеної послуги «Постійне доручення», якщо таке перерахування не було виконане до дати зміни номера рахунку через недостатність коштів, після зміни номера рахунку перерахування продовжить здійснюватися лише у наступному періоді, який розрахується від дати, наступної за датою зміни номера рахунку, тобто попереднє доручення виконане не буде.
  Якщо у Вас є депозити, за несвоєчасне поповнення яких знижується відсоткова ставка (наприклад, депозит «Персональний план збагачення»), необхідно в місяць зміни номера карткового рахунку впевнитися, що на картковому рахунку на день виконання постійного доручення є необхідна сума, або (у разі відсутності такої суми до дати зміни номера карткового рахунку) — здійснити поповнення депозиту будь-яким зручним для вас способом!

  Приклад:
  До карткового рахунку підключена послуга «Постійне доручення» на суму 1000 грн з датою виконання 30-те число кожного місяця.
  30.07.2018 таке доручення не було виконане через відсутність потрібної суми коштів на картковому рахунку, спроби виконати доручення система проводить 31.07.18, 01.08.18, 02.08.18, 03.08.18, але неуспішно, оскільки коштів на рахунку так і немає.
  04.08.18 відбувається зміна номера карткового рахунку на новий.
  07.08.18 на новий картковий рахунок зараховуються кошти у розмірі 5000 грн, але перерахування, яке не відбулося 30.07.2018, не виконається, а наступне перерахування відбудеться лише в новому періоді — 30.08.2018.

Інформація для юридичних осіб, які мають зарплатні проекти в UKRSIBBANK

UKRSIBBANK змінив номери карткових рахунків ваших співробітників відповідно до вимог законодавства у періоди, зазначені в розділі «Графік змін та тарифні плани рахунків, за якими здійснювалися зміни».

Після зміни номерів карткових рахунків ваших співробітників зарахування заробітної плати та інших виплат співробітникам необхідно здійснювати на нові номери карткових рахунків:

 1. для юридичних осіб, які користуються системою інтернет-банкінгу StarAccess — в інтернет-банкінгу відображено нові номери карткових рахунків ваших співробітників;
 2. для юридичних осіб, які не користуються системою інтернет-банкінгу StarAccess — необхідно звернутися до вашого обслуговуючого відділення UKRSIBBANK для отримання нових номерів карткових рахунків ваших співробітників.

Графік змін та тарифні плани рахунків, за якими будуть здійснюватися зміни

Номери рахунків змінювалися відповідно до наступного календаря, у якому зазначені дати проведення технічних робіт щодо зміни номерів карткових рахунків та тарифні плани рахунків, за якими в такі дати здійснювалися зміни:

Номер періоду та дата проведення технічних робіт на 2018 рік (субота) Тарифні плани
1 — 18 серпня
 • всі зарплатні картки співробітників UKRSIBBANK, у тому числі співробітників UKRSIBBANK — клієнтів персонального банкінгу
 • Credito
 • Credito POS
 • Активні гроші
2 — 08 вересня
3 — 15 вересня Револьверні кредитні картки
4 — 22 вересня Пакетна пропозиція Start
5 — 06 жовтня
 • Зарплатні картки Start з неперсоніфікованими основними картками
 • Зарплатні картки All Inclusive
 • Зарплатні картки All Inclusive Ultra
6 — 13 жовтня
7 — 20 жовтня
8 — 10 листопада

Зверніть увагу!

 1. За всіма рахунками, на які зараховується заробітна плата (окрім рахунків співробітників UKRSIBBANK), у тому числі за рахунками клієнтів персонального банкінгу, незалежно від приналежності до тарифного плану, на якому обслуговується рахунок, технічні роботи здійснюватимуться у п’ятому та шостому періодах разом з усіма зарплатними картками;
 2. За всіма рахунками клієнтів персонального банкінгу (у тому числі за тими, що належать до тарифних планів, не призначених для такого сегменту клієнтів), на які не зараховується заробітна плата, технічні роботи здійснюватимуться у восьмому періоді разом з усіма рахунками клієнтів персонального банкінгу.

Технічні перерви у роботі сервісів банку для всіх клієнтів в періоди зміни номерів карткових рахунків

Відповідно до графіка змін протягом періоду проведення технічних робіт могли бути недоступні сервіси банку за картками всіх клієнтів банку (не тільки тих, номери рахунків яких будуть змінюватися):

ДОСТУПНО для всіх клієнтів банку
Часовий інтервал згідно з графіком змін Сервіси
до 23:55 п’ятниці, яка є першим днем кожного періоду проведення технічних робіт Доступні всі операції з картками та рахунками, окрім операцій-виключень, зазначених у розділі «НЕДОСТУПНО тільки для клієнтів банку, номери рахунків яких змінюються у період проведення технічних робіт»
з 00:30 суботи до 14:00 суботи Доступні всі операції з картками у межах залишку коштів, який був зафіксований станом на 23:55 п’ятниці, окрім операцій-виключень, зазначених у обох розділах «Недоступно». У разі отримання переказу з картки на карту залишок коштів на картці збільшується
з 14:00 суботи до 18:00 суботи Доступні всі операції з картками та рахунками у межах реальних залишків, окрім обмежень в UKRSIB online, зазначених у обох розділах «Недоступно».
з 18:00 суботи Доступні абсолютно всі операції з картками та рахунками без обмежень в UKRSIB online.

Увага! По нових рахунках клієнтів — суб’єктів господарської діяльності (а також всіх рахунках фізичних осіб-підприємців, у т.ч. призначених не для підприємницької діяльності) витратні операції по рахунку / за картками будуть не доступні до моменту взяття рахунку на облік в державній податковій інспекції.

НЕДОСТУПНО для всіх клієнтів банку (включаючи тих клієнтів, номери рахунків яких змінюються у період проведення технічних робіт)
Часовий інтервал згідно з графіком змін Сервіси
з 23:55 п’ятниці, яка є першим днем кожного періоду проведення технічних робіт, до 00:30 суботи
 • Не будуть працювати картки взагалі (розрахунки в торгово-сервісній мережі/інтернеті, зняття готівки в банкоматах тощо)
 • не працюватимуть взагалі банкомати та ПОС-термінали UKRSIBBANK
з 23:55 п’ятниці, яка є першим днем кожного періоду проведення технічних робіт, до 14:00 суботи
 • Не будуть надходити SMS по операціям поповнення рахунку, при цьому SMS про зарахування коштів на картку надходитиме (операції переказу з картки на картку)
 • отримання інформації за допомогою голосового меню IVR буде недоступне
 • в банкоматах UKRSIBBANK будуть недоступні такі операції з використанням картки та з готівкою без використання картки:
  • поповнення депозитного / накопичувального рахунку;
  • погашення кредиту;
  • друк розрахункового листа за зарплатними картками.
 • Витратні операції за рахунками, здійснені через StarContact, відділення банку
з 23:55 п’ятниці, яка є першим днем кожного періоду проведення технічних робіт, до 18:00 суботи В UKRSIB online для клієнтів банку, номери рахунків яких не змінюються у період проведення технічних робіт, не будуть доступні:
 • зміни лімітів за картками;
 • оновлення залишку за рахунками при переказах між накопичувальними та картковими рахунками;
 • проведення операцій за картковими рахунками (такі операції можуть бути відкладені для проведення пізніше у разі підтвердження клієнтом такої опції).
НЕДОСТУПНО тільки для клієнтів банку, номери рахунків яких змінюються у період проведення технічних робіт
Часовий інтервал згідно з графіком змін Сервіси
з 17:40 п’ятниці, яка є першим днем кожного періоду проведення технічних робіт, до 14:00 суботи В банкоматах UKRSIBBANK будуть недоступні такі операції з використанням картки та з готівкою без використання картки:
 • поповнення депозитного / накопичувального рахунку
 • погашення кредиту
 • друк розрахункового листа за зарплатними картками.
з 20:00 п’ятниці до 14:00 суботи Недоступні операції:
 • витратні операції за рахунками, здійснені через контакт-центр/відділення банку
 • відкриття та закриття рахунків за ініціативою клієнта
 • підключення додаткових послуг/сервісів
 • замовлення/перевипуску карток
 • зміна обслуговуючого відділення банку
 • зміна рівня пакетної пропозиції
 • перерахування коштів між картковим та накопичувальним рахунками через контакт-центр
з 23:55 п'ятниці до 18:00 суботи Вхід в UKRSIB online буде заблоковано

Прогнозний часовий інтервал може змінюватися. Якщо технічні роботи будуть виконані швидше, роботи сервісів будуть відновлені раніше!

Часті питання

1. Чи потрібно мені йти до відділення UKRSIBBANK після отримання SMS про зміну номера рахунку для перепідписання договорів, у яких зазначений мій поточний номер рахунку?

Ні, ваші договори, у яких зазначений ваш поточний номер рахунку, перепідписувати для зазначення нового номера рахунку не потрібно, вони залишаться чинними після зміни номера рахунку, оскільки така зміна відбувається за вимогою законодавства України.

2. Що мені робити з довіреностями на розпорядження карткового рахунку, в яких зазначений поточний номер мого рахунку?

Довіреності, оформлені до дати зміни номера рахунку, із зазначенням поточного номера вашого рахунку не втрачають своєї чинності, але після закінчення строку дії такої довіреності у разі оформлення нової довіреності — необхідно вже буде зазначити новий номер вашого рахунку (довіреність, яка оформлена після зміни номера рахунку із зазначенням попереднього номера вашого рахунку вже не буде чинною).

3. Що мені робити з новим номером рахунку?

Якщо ви отримували платежі саме на номер рахунку, а не на номер картки (наприклад, платежі з-за кордону через SWIFT), вам необхідно повідомити відправника про новий номер вашого рахунку.

4. Чи змінилися реквізити мого рахунку?

В реквізитах вашого рахунку змінився лише його номер.

5. Чи потрібно мені замовляти нову картку до нового рахунку? Чи UKRSIBBANK мені перевипустить картку до нового рахунку?

Ні, ваша картка, випущена до поточного рахунку, буде також діяти з новим рахунком, продовжуйте користуватися нею.

6. Що буде з грошима на моєму рахунку?

Гроші з вашого рахунку будуть перенесені на ваш новий рахунок у повному обсязі.

7. Що це за номери рахунків, надіслані в SMS-повідомленні? У мене є тільки картка/и.

Кожна картка випускається до карткового рахунку, тобто картка не може існувати без рахунку. Зазначені номери рахунків — це ваш поточний та новий рахунок, картка не змінюється, продовжуйте користуватися нею і далі.

8. У мене декілька рахунків, коли вони будуть змінені? Всі одночасно змінять номери?

По кожному рахунку надсилається окреме SMS-повідомлення від UKRSIBBANK із зазначенням дати зміни номера рахунку. Також у такому повідомленні є посилання на сайт з детальним описом процесу зміни номерів рахунків, а також зазначенням дат, коли і які тарифні плани рахунків будуть змінюватися. Тобто в залежності від тарифного плану, згідно з умовами якого обслуговується ваш рахунок, дати зміни номерів рахунків можуть бути різні.

9. Що це за SMS? Чому мені без мого погодження змінюють номер рахунку?

Зміна номерів карткових рахунків спричинена вимогами законодавства України (Постанова НБУ № 89 від 11.09.2017 р., пункт 5), про що банк вас проінформував у SMS-повідомленні.

10. Яким чином мені отримувати зарплату? Чи треба мені передавати новий номер рахунку до бухгалтерії підприємства?

Вам не потрібно нічого робити, банк завчасно проінформує вашого працедавця про зміну номерів рахунків його співробітників, працедавець буде перераховувати вам зарплату на новий номер рахунку.

11. Чи потрібно передавати новий номер рахунку до пенсійного/соціального фонду?

Банк проінформує пенсійний / соціальний фонд про зміну номерів пенсійних / соціальних рахунків, фонд буде перераховувати вам пенсію / соціальні виплати на новий номер рахунку. За бажанням ви можете самостійно передати ваш новий номер пенсійного / соціального рахунку до відповідного фонду.

12. Чи потрібно передавати новий номер рахунку до податкової?

Вам не потрібно нічого робити, банк проінформує податкову про зміну номера вашого рахунку.

13. Якщо мені перерахують кошти на «старий» номер рахунку, що буде?

До 01.01.2019 р. буде діяти механізм, який забезпечуватиме перенаправлення платежів на новий рахунок. Але після такої дати платежі на «старий» рахунок будуть відхилятися, тому рекомендуємо надавати вже новий номер рахунку.