Авалювання векселів

Оформлення банком авалю на векселях, відповідно до якого банк бере на себе зобов'язання оплатити вексель повністю або частково.

Вексель — цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов'язання або наказ векселедавця третій особі сплатити власнику векселя (векселедержателю) після настання визначеного строку зазначену суму.

Авалювання векселя здійснюється за одну з осіб, які мають зобов'язання за векселем, у випадку якщо:

  • платник не оплатив вексель у визначений строк;
  • векселедержатель не має можливості одержати платіж за векселем у передбачений строк.

Умови авалювання векселів

Тариф на послугу 0,7% від номіналу мінімум 300 грн за один вексель
Можливі строки дії векселів
  • акцизні — до 90 днів;
  • давальницькі — 90, 120, 360 днів.
Забезпечення
  • застава майнових прав на депозит, розміщений у банку;
  • грошові кошти, розміщені у банку на спеціальному рахунку покриття.

Договір та правила (договірні умови)